ກະລຸນາລໍຖ້າໃນຂະນະທີ່ ຄຳ ຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ ກຳ ລັງພິສູດ ...